PRISER OCH BETALNING

Varje pris anges med pris inklusive moms.

ÅNGERRÄTT

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller endast fram till 30 dagar innan kursstart. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du genomförde betalningen.

Du har inte ångerrätt om det är mindre är 30 dagar kvar till kursstart.

Återbetalningsskyldighet:

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot meddelandet om att du ångrat dig.

Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.

Ändrade tider:

Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart. Då får du tillbaka hela kursavgiften inkl anmälningsavgiften. Om kursstarten skjuts upp i tiden mer än ett halvår har du rätt att ångra din anmälan och få tillbaka hela kursavgiften. Detsamma gäller om vi ändrar tidpunkten för kurstillfällena på ett för dig väsentligt sätt.

Sjukdom:

Om deltagaren kan uppvisa läkarintyg återbetalas kursavgiften och kost/logi dock ej anmälningsavgift. Deltagaren har rätt att inom ett år från sjukdomstillfället nyttja full kursavgift till annan kurs inom vårt utbud.